Οι πρώτες σημαντικές ευρωπαϊκές εξερευνήσεις στην Αυστραλία ανάγονται στο 17ο αι. με τον Λ. Β. δε Τόρρες (1606), Α. Τάσμαν (1642), Γ. Ντάμπιερ (1686, 1698-1699). Η αποστολή του Τζ. Κουκ (1768-1771) είναι η αρχή της διείσδυσης των Άγγλων στη νέα ήπειρο, που τους χρησίμευσε ως τόπος εξορίας. Το πρώτο μισό του 19ου αι., ενώ ξεκινούσε η εξερεύνηση του εσωτερικού της χώρας, άρχισε μαζί με τη χειραφέτηση των εξόριστων, η εισροή των μεταναστών (κυρίως ευρωπαίων), τους οποίους δελέασε η ανάπτυξη τόσο της εκτροφής προβάτων, όσο και η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων χρυσού. Η Αυστραλία το 1910 βοήθησε στην καθιέρωση του εργατικού κόμματος, το οποίο παρέμεινε στην εξουσία μέχρι το 1949 με μια πολιτική μεταρρυθμίσεων. Το 1938 η Αυστραλία προσχώρησε στην Κοινοπολιτεία ως ανεξάρτητο κράτος. Οι δυνάμεις της Αυστραλίας συμμετείχαν στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων και η Αυστραλία αποτέλεσε την κύρια βάση επιχειρήσεων εναντίον της Ιαπωνίας. Μετά τον πόλεμο, η Αυστραλία πέρασε μια εναλλαγή κυβερνήσεων εργατικών και φιλελεύθερων-αγροτών, που στην εξωτερική πολιτική τους ακολούθησαν μια σταθερή φιλοαμερικανική κατεύθυνση. Το 1983, κυβέρνησε το εργατικό κόμμα με τον Ρ. Χωκ, ο οποίος κέρδισε τις εκλογές και το 1990. Το 1991, ο Χωκ αντικαταστάθηκε από τον Κήτινγκ, που πήρε και την αρχηγία του κόμματος και την πρωθυπουργία. Το 1994 εγκρίθηκε υπέρ των ιθαγενών ένας νόμος για τα “δικαιώματα των ιθαγενών στη γη.

Δημοσιεύτηκε στο ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Κατηγορίες