Χάρτης Ελλάδας

Η Ελλάδα βρίσκεται στο Νοτιο-ανατολικο άκρο της Ευρώπης, στο σημείο όπου συναντιούνται τρεις ήπειροι: η Ευρώπη, η Ασία και η Αφρική. Η εκτασή της είναι μικρή, αλλά η πνευματική της ακτινοβολία πολύ μεγάλη. Εδώ αναπτύχθηκε ο ανώτερος πολιτισμός της αρχαιότητος.
Γεωγραφικά εντάσσεται στην οικογενεια των 33 ευρωπαϊκών κρατών, στην οποία κατεχει την 13η θεση σε εκταση. Σε παγκόσμια κλίμακα η εκτασή της αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1/1000 της συνολικής επιφάνειας της γης. Το πολίτευμα της χώρας είναι Προεδρευομενη Δημοκρατία.
Πρωτεύουσα είναι η Αθήνα. Ο ελληνικός χώρος γνώρισε μεσα στην πορεία της ιστορίας πολλες αλλαγες. Ο φυσικός χάρτης της επαθε κι αυτός αλλοιώσεις και άλλαξε σε πολλά σημεία η φυσιογνωμία του.

Στο Αρχείο

Top